Rok Jubileuszowy Diecezji Łódzkiej. Liturgia, historia, odpust jubileuszowy, kościoły stacyjne

Z okazji 100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej (obecnie Archidiecezji) miało miejsce wiele niecodziennych wydarzeń – od wspaniałych uroczystości liturgicznych z udziałem Młodych i samego legata papieskiego, poprzez dekrety, wywiady, wykłady historyczne i wystawy muzealne, po papieskie błogosławieństwo związane z odpustem zupełnym.

12 grudnia 2020 roku Legat Papieski, Kardynał Konrad Krajewski, otworzył Drzwi Święte Łódzkiej Katedry. W ten sposób rozpoczął się Święty Rok Jubileuszowy Diecezji Łódzkiej, którego obchody zakończą się 12 grudnia 2021 roku.Rok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
W czwartek, 10 grudnia br przypadała dokładna rocznica 100-lecia istnienia Diecezji Łódzkiej. Tego dnia Arcybiskup Grzegorz Ryś zaprosił przedstawicieli Młodzieży do Łódzkiej Archikatedry do wspólnego czuwania i modlitwy podczas rocznicowej Eucharystii.

Wszystkie wydarzenia jubileuszowe wraz z najważniejszymi transmisjami video i odnośnikami oraz szczegółowe informacje o możliwości uzyskania specjalnych odpustów, o kościołach stacyjnych i kalendarium obchodów w Roku Jubileuszowym przedstawiamy poniżej.

Zachęcamy do stopniowego zgłębiania zebranych i sukcesywnie tu dodawanych – w sporej obfitości – zamieszczonych poniżej treści:

 1. 100-lecie istnienia Diecezji Łódzkiej – 10 XII 2020 roku
 2. Duchowa historia Łodzi
 3. Otwarcie Roku Świętego – 12 XII 2020 roku
 4. Odpusty na Rok Święty w Diecezji Łódzkiej
 5. Obchody Roku Świętego – retransmisje uroczystości jubileuszowych   I. 100-lecie Archidiecezji Łódzkiej


   Wywiad jubileuszowy z Abp Rysiem


Wywiad księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia udzielony Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela 10 grudnia bieżącego roku. Rozmowę prowadzą: redaktor Anna Przewoźnik oraz ksiądz Paweł Gabara, redaktor odpowiedzialny Niedzieli Łódzkiej.

Wywiad jubileuszowy z Abp Rysiem
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Pozdrowienie Papieskie do Łódzkiego Kościoła


Wyjątkowe, bardzo serdeczne pozdrowienie papieża Franciszka przekazane Młodym Łódzkiego Kościoła przez legata papieskiego, księdza kardynała Konrada Krajewskiego. Nie przegapmy tych niecodziennych, skierowanych do nas ze wzruszającym ciepłem i humorem słów miłości i pamięci papieskiej!

Pozdrowienie kard. Krajewskiego
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Msza Święta z okazji Jubileuszu 100-lecia z Abp Rysiem


Retransmisja Mszy Świętej z bazyliki Archikatedralnej w Łodzi z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania Archidiecezji Łódzkiej.
Celebracji przewodniczy metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Mszę poprzedza wykład księdza profesora Mieczysława Różańskiego poświęcony historii Diecezji Łódzkiej oraz krótkie czuwanie dla Młodych z animacją zespołu Mocni w Duchu.

Retransmisja z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Msza w 100-lecie z Abp Rysiem
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Modlitwa o pokój – kliknij!   Homilia Abp Rysia


Homilia księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia wygłoszona do Młodych podczas Eucharystii w setną rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej, 10 grudnia 2020 roku.

Homilia Abp Rysia
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Modlitwa Jubileuszowa Abp Rysia na Rok Święty


Modlitwa Jubileuszowa Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia na Rok Święty Łódzkiego Kościoła na motywach Ewangelii świętego Łukasza Łk 4,16-22.

Modlitwa na Rok Święty Abp Rysia
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka   II. Duchowa Historia Łodzi


   Abp Władysław Ziółek o historii Diecezji Łódzkiej


   Homilia Jubileuszowa abp Władysława Ziółka


Nagranie homilii wygłoszonej przez księdza arcybiskupa Władysława Ziółka – ordynariusza seniora archidiecezji łódzkiej w parafii św. Mikołaja w Wolborzu podczas inauguracji obchodów jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej.

Abp Ziółek – Inauguracja 100-lecia
4 listopada 2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Wspomnienia Jubileuszowe abp Ziółka cz. 1


Pierwsza część wspomnień Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka z okazji 100- lecia powstania Diecezji Łódzkiej, w której opowiada o liście nuncjusza Achillesa Ratti’ego z prośbą o powołanie nowej diecezji.

Abp Ziółek – Wspomnienia Jubileuszowe cz. 1
3 stycznia 2021
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Historia Diecezji Łódzkiej – krótki wykład ks. prof. Różańskiego


Krótki i obrazowy – bardzo głęboko przemyślany i znakomicie wygłoszony – wykład Księdza Profesora Mieczysława Różańskiego poświęcony historii Diecezji Łódzkiej.

Nie będę mówił o dziejach diecezji, ale o dziejach mojego Kościoła! Kościoła, w którym żyję, który wyrósł na tej ziemi, i który przekazuje to, co było związane z tym łódzkim środowiskiem. To, co było najważniejsze!

Wykład ks. prof. Różańskiego o historii Diecezji Łódzkiej
10.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Wystawy Jubileuszowej w Muzeum Archidiecezjalnym


Uroczyste otwarcie wystawy dotyczącej historii Łódzkiego Kościoła z okazji 100-lecia Diecezji Łódzkiej. Wystawę będzie można oglądać osobiście w gmachu w Muzeum Archidiecezjalnego w Łodzi dopiero po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią.

Otwarcie wystawy jubileuszowej
11.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Błogosławiony Łodzianin


Błogosławiony ojciec Herman Stępień, franciszkanin konwentualny, jest jedynym błogosławionym kościoła katolickiego urodzonym i wychowanym w Łodzi. Zginął śmiercią męczeńską na terenie Białorusi podczas II wojny światowej, skutecznie ratując przed rozstrzelaniem swoich ówczesnych parafian.

Błogosławiony Łodzianin – o. Herman Stępień OFM conv.
Źródło: Archidiecezja ŁódzkaZapraszamy też do przeczytania bogatszego w szczegóły życiorysu błogosławionego Hermana na stronie łódzkich ojców Franciszkanów oraz do odmawiania nowenny za Jego wstawiennictwem.


   III. Otwarcie Roku Świętego – 12 XII 2020 roku


Najważniejsze treści związane z Otwarciem Roku Świętego dla Łódzkiego Kościoła w dniu 12 grudnia 2020 roku: msza święta z księdzem kardynałem Konradem Krajewskim, odczytany przez Niego list Ojca Świętego Franciszka do Diecezji Łódzkiej i błogosławieństwo papieskie udzielone również przez księdza legata.


   Msza Święta z ks. kard. Krajewskim i otwarcie Drzwi Świętych


Poniżej transmisja Mszy Świętej z okazji otwarcia Roku Jubileuszowego Archidiecezji Łódzkiej z udziałem Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, której przewodniczył legat papieskiksiądz kardynał Konrad Krajewski – otwierając jubileuszowe Drzwi Święte.

Retransmisja z dnia 12 grudnia 2020.

Msza z kard. Krajewskim na Otwarcie Roku Świętego
12.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka

Modlitwa o pokój – kliknij!   Słowo kardynała Krajewskiego i list papieża Franciszka


Poniżej list Ojca Świętego do Archidiecezji Łódzkiej z okazji Jubileuszu, odczytany przez ks. kardynała Konrada Krajewskiego – legata papieskiego – na Otwarcie Roku Świętego Archidiecezji Łódzkiej. Informacje o możliwości zyskania odpustu jubileuszowego znajdziecie w kolejnym rozdziale.

Homilia kardynała Krajewskiego
12.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Błogosławieństwo Papieskie


Błogosławieńswo papieskie z okazji otwarcia Świętego Roku Miłosierdzia w Diecezji Łódzkiej przekazane przez legata papieskiego – Księdza Kardynała Konrada Krajewskiego – na mocy specjalnego pozwolenia – wiernym zgromadzonym w świątyni lub łączącym się w czasie liturgii za pośrednictwem mediów.

Błogosławieństwo papieskie udzielone przez kardynała Krajewskiego
12.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   IV. Odpusty na Rok Święty w Diecezji Łódzkiej


Papież dał w Roku Świętym możliwość uzyskania codziennie specjalnych odpustów jubileuszowych. Poniżej odpowiadamy na pytania: czym one są i jakie są warunki ich uzyskiwania oraz podajemy listę jubileuszowych kościołów stacyjnych i kalendarium obchodów jubileuszowych.


   Dekret o specjalnych odpustach jubileuszowych


Biskup Łódzki, Ksiądz Marek Marczak czyta list Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do Ojca Świętego w sprawie obchodów i odpustów jubileuszowych oraz dekret Penitencjarii Apostolskiej napisany w odpowiedzi do Arcybiskupa Rysia w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzielający odpustów zupełnych wiernym pokutującym, uczestniczącym w jubileuszowych obchodach Świętego Roku Jubileuszowego przy spełnieniu zwykłych warunków.

Dekret – odpust zupełny na Otwarcie Jubileuszu
12.12.2020
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Na mocy wyżej przedstawionego dekretu, Święty Rok Miłosierdzia w Diecezji Łódzkiej umożliwia wiernym prawdziwie pokutującym – jak podkreśla dokument – codziennego uzyskania odpustu zupełnego przy okazji nawiedzenia kościoła stacyjnego, pod zwykłymi warunkami: spowiedzi i komunii świętej oraz modlitwy według intencji Ojca Świętego (intencje papieskie na poszczególne miesiące można znaleźć np tutaj). Wierni mogą ofiarowywać uzyskane odpusty za dusze cierpiące w czyśćcu.


   Warunki uzyskania odpustu jubileuszowego


Warunki uzyskania specjalnego odpustu zupełnego w Roku Jubileuszowym Diecezji Łódzkiej:

 1. Spełnienie warunku związanego z Jubileuszem:
  • Nawiedzenie kościoła stacyjnego
   lub
  • pielgrzymka i pobożne uczestnictwo w obrzędach jubileuszowych
   lub przynajmniej:
  • modlitwa przez stosowny czas w intencjach:
   • wierności Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu,
   • nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz
   • obrony instytucji ludzkiej rodziny
 2. wypełnienie warunków zwykłych:
  • spowiedź i komunia święta (stan łaski uświęcającej)
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (sprawdź je tutaj)
  • rzeczywista pokuta za swoje grzechy (sakramentalna i pozasakramentalna)
  • na zakończenie odmówienie modlitw: Ojcze Nasz, Wierzę w Boga i Zdrowaś Maryjo (lub innej inwokacji maryjnej)

Termin: Codziennie (w przypadku nawiedzenia kościoła stacyjnego) od 12 XII 2020 roku do 11 XII 2021 lub w podanych niżej terminach w przypadku pielgrzymki.

Miejsce: Kościoły stacyjne Diecezji Łódzkiej


Odpust uzyskać mogą także osoby które z powodu wieku lub choroby nie mogą udać się do kościoła jeśli:

 • odrzucają przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu
 • postanawiają spełnić trzy zwykłe warunki kiedy tylko będzie to możliwe
 • łączą się duchowo z jubileuszowymi celebracjami lub pielgrzymkami ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia


   Kościoły stacyjne w Roku Jubileuszowym


Jubileuszowe kościoły stacyjne w Roku Jubileuszowym Diecezji Łódzkiej.
Łódź
● Kościół pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi
(dekanaty: Łódź Widzew, Łódź Olechów) – obchody: tutaj
● Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (dekanat: Łódź Śródmieście)
● Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi (dekanat Łódź Teofilów-Żubardź)
● Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego – Retkinia (dekanat: Łódź Retkinia-Ruda)
● Kościół pw. Św. Stanisława Kostki w Łodzi
● Kościół pw. Św. Wojciecha (dekanaty: Łódź Chojny-Dabrowa, tuszyński)
● Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Łodzi (dekanaty: Łódź Bałuty, Łódź Radogoszcz, Łódź Stoki)
Aleksandrów Łódzki:
● Kościół pw. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Łódzkim (dekanaty aleksandrowski, konstantynowski, poddębicki)
Bełchatów:
● Kościół pw. Narodzenia NMP w Bełchatowie (dekanaty: bełchatowski, zelowski)
Brzeziny:
● Kościół pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach (dekanaty: brzeziński, koluszkowski, strykowski)
Łask:
● Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku (dekanat łaski)
    Pabianice:
● Kościół pw. Św. Mateusza w Pabianicach (dekanat pabianicki)
Piotrków Trybunalski:
● Kościół pw. Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim (dekanaty: piotrkowski, sulejowski)
Szczerców:
● Kościół pw. Narodzenia NMP w Szczercowie (dekanaty: szczercowski, widawski)
Tomaszów Mazowiecki:
● Kościół pw. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim (dekanat tomaszowski)
Wolbórz:
● Kościół pw. Św. Mikołaja w Wolborzu (dekanaty: wolborski)
Zgierz:
Kościół pw. Św. Katarzyny w Zgierzu (dekanaty: zgierski, ozorkowski)


   Kalendarium obchodów Roku Jubileuszowego

Otwarcie Drzwi Świętych w bazylice archikatedralnej miało miejsce 12 grudnia br, natomiast ich zamknięcie nastąpi 11 grudnia 2021 roku.

Z kolei w pozostałych kościołach stacyjnych otwarcie poprzedzone rekolekcjami adwentowymi w kościołach stacyjnych – przypada w niedzielę, 20 grudnia 2020 roku a Drzwi Święte pozostaną otwarte do 5 grudnia 2021.

Pielgrzymki do jubileuszowych kościołów stacyjnych będą odbywały się generalnie w II-gie soboty miesiąca 2021 roku w terminach:

     9 stycznia – Chrzest św. i ekumenizm
   13 lutego – Święta Rodzina wzorem rodziny
   13 marca – Droga Krzyżowa
   17 kwietnia – (3 sobota miesiąca) – Droga Światła
     8 maja – Nabożeństwo majowe
   12 czerwca Nabożeństwo czerwcowe
   11 września – Modlitwa o powołania
     9 października – Nabożeństwo różańcowe
   13 listopada – Nabożeństwo za zmarłych

i będą miały następujący program:

   ● Nabożeństwo przed wyruszeniem z parafii
   ● Modlitwy w drodze
   ● Nabożeństwo w kościele stacyjnym

Osobne kalendarium mają jedynie pielgrzymki do bazyliki archikatedralnej (dostępne na stronie Archidiecezji Łódzkiej)


   V. Obchody Roku Świętego, retransmisje uroczystości jubileuszowych w Diecezji Łódzkiej


   Otwarcie Drzwi Świętych Kościołów Stacyjnych Jubileuszu Diecezji Łódzkiej


   Otwarcie Drzwi Świętych w parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Łodzi

20 XII 2020   parafia Wniebowzięcia NMP w Łodzi
Otwarcie Drzwi Świętych
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   parafia Wniebowzięcia NMP w Łodzi
Homilia abp Rysia
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w parafii N.S.J. w Łodzi

20 XII 2020   parafia NSJ w Łodzi
Otwarcie Drzwi Świętych
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   parafia NSJ w Łodzi
Homilia Jubileuszowa
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w parafii Narodzenia NMP w Szczercowie

20 XII 2020   parafia w Szczercowie
Otwarcie Drzwi Świętych
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   Szczerców o. Wojciech Idziak CSsR
Homilia Jubileuszowa
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku

20 XII 2020   Łask o. Sylwester Cabała CSsR
Homilia Jubileuszowa
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim

20 XII 2020   bp Marek Marczak w Piotrkowie
Otwarcie Drzwi Świętych
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w Bełchatowskiej Farze

20 XII 2020   ks. kan. Z. Zgoda
Otwarcie Drzwi Świętych w Bełchatowie
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   o. Jacek Dubiel CSsR
Homilia w Bełchatowie
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w Aleksandrowie Łódzkim

20 XII 2020   ks. kan. Gabriel Kołodziej
Otwarcie Drzwi Świętych w Aleksandrowie
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Otwarcie Drzwi Świętych w Wolborzu

20 XII 2020   abp Ziółek
Otwarcie Drzwi Świętych w Wolborzu
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   o. WojciechCSsR
Homilia w Kolegiacie Wolborskiej
Źródło: Archidiecezja Łódzka

20 XII 2020   abp Ziółek
Modlitwa Jubileuszowa w Kolegiacie Wolborskiej
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   40 lecie parafii MB Jasnogórskiej w Łodzi

1 I 2021   ks. G. Jędraszek
40lat par. MB Jasnogórskiej
Źródło: Archidiecezja Łódzka

1 I 2021   abp Ryś
Poświęcenie ołtarza par. MB Jasnogórskiej
Źródło: Archidiecezja Łódzka

1 I 2021   abp Ryś
Homilia w par. MB Jasnogórskiej
Źródło: Archidiecezja Łódzka


   Pielgrzymki jubileuszowe do Archikatedry Łódzkiej


   1. Pielgrzymka jubileuszowa do Archikatedry – msza z abp Rysiem – 19 XII


Pierwsza msza święta w ramach jubileuszowych pielgrzymek do łódzkiej archikatedry z Arcybiskupem Rysiem z 19 grudnia 2020 roku.

Mszę poprzedza konferencja Tomasza Kopytowskiego o historii Łódzkiej Caritas.

Przewodniczy: Abp Grzegorz Ryś, Duszpasterze: Ks. Andrzej Partyka, Ks. Sebastian Krawczyk
Konferencja – godz. 11.00
Eucharystia – godz. 12.00

Abp Ryś – msza święta
19 grudnia 2020 godz. 12:00
Źródło: Archidiecezja Łódzka


Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa


Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl


Bibliografia:

 1. Kalendarium Diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/archidiecezja/, [dostęp: 18.12.2020, 14.10].
 2. ks. Paweł Kłys, Z kart historii Diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/z-kart-historii-diecezji-lodzkiej/, [dostęp: 16.12.2020, 13.07].
 3. KAI, Abp Pennacchio: Ziemia Łódzka to ziemia Świętych, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/10/abp-pennacchio-ziemia-lodzka-to-ziemia-swietych/, [dostęp: 14.12.2020, 14.00].
 4. Benedykt XV, Bulla Christi Domini erygująca Diecezję Łódzką , [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/100-lat-temu-ojciec-swiety-benedykt-xv-erygowal-diecezje-lodzka/, [dostęp: 15.12.2020, 11.20].
 5. Penitencjaria Apostolska, Dekret Prot. N. 803/19/I z 13 czerwca 2020, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/papieskie-blogoslawienstwo-dla-wszystkich-uczestnikow-liturgii-jubileuszowej/, [dostęp: 18.12.2020, 05.10].
 6. Anna Groblińska, Sebastian Szwajkowski, Zebranie Konferencji Episkopatu Polski i specjalna msza święta w Łodzi [ZDJĘCIA], [w:] radiolodz.pl, https://www.radiolodz.pl/posts/64434-zebranie-konferencji-episkopatu-polski-i-specjalna-msza-w-lodzi, [dostęp: 17.12.2020, 13.34].
 7. Franciszek, List do Diecezji Łódzkiej na Jej 100-lecie z dnia 21 listopada 2020 roku, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/list-ojca-swietego-franciszka-do-diecezji-lodzkiej-na-jej-100-lecie/, [dostęp: 18.12.2020, 14.17].
 8. Vatican.news, Papieski wysłannik na 100-lecie Archidiecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/papieski-wyslannik-na-100-lecie-archidiecezji-lodzkiej/, [dostęp: 15.12.2020, 14.10].
 9. Abp Grzegorz Ryś, List „Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa” na rozpoczęcie obchodów 100. rocznicy powstania Archidiecezji Łódzkiej z 4 grudnia 2020 roku, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/list-arcybiskupa-grzegorza-rysia-metropolity-lodzkiego-poczatek-ewangelii-jezusa-chrystusa-na-rozpoczecie-obchodow-100-rocznicy-powstania-archidiecezji-lodzkiej/, [dostęp: 18.12.2020, 13.40].
 10. Anna Gronczewska, Rozpoczyna się jubileusz 100-lecia archidiecezji łódzkiej, [w:] dzienniklodzki.pl, https://dzienniklodzki.pl/rozpoczyna-sie-jubileusz-100lecia-archidiecezji-lodzkiej/ar/c15-15336784, [dostęp: 14.12.2020, 14.02].
 11. Niedziela Łódzka, Wywiad z Abp Grzegorzem Rysiem na 100-lecie Diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/wywiad-z-abp-grzegorzem-rysiem-na-100-lecie-diecezji-lodzkiej/, [dostęp: 18.12.2020, 06.10].
 12. Ks. Paweł Kłys, Czuwanie i Eucharystia Jubileuszowa on-line o godz. 17:00, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/jutro-eucharystia-jubileuszowa-on-line-o-godz-1800/, [dostęp: 16.12.2020, 14.17].
 13. Archidiecezja Łódzka, Kard. Krajewski w 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej | Łódź 2020, [w:] https://www.archidiecezja.lodz.pl/film/kard-krajewski-w-100-rocznice-powstania-diecezji-lodzkiej-lodz-2020/, [dostęp: 18.12.2020, 14.11].
 14. ks. Paweł Kłys, Abp Ryś na Jubileusz Diecezji Łódzkiej: To jest Rok Święty, nowy czas, nowy początek!, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/abp-rys-na-jubileusz-diecezji-lodzkiej-to-jest-rok-swiety-nowy-czas-nowy-poczatek/, [dostęp: 18.12.2020, 14.12].
 15. ks. Paweł Kłys, Obchody Jubileuszu 100-lecia Diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/obchody-jubileuszu-100-lecia-diecezji-lodzkiej-zapowiedz/, [18.12.2020, 14.13].
 16. Ks. Paweł Kłys, O dziejach 100-letniego Kościoła Łódzkiego – Wykład ks. prof. Mieczysława Różańskiego, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/o-dziejach-100-letniego-kosciola-lodzkiego-wyklad-ks-prof-mieczyslawa-rozanskiego/, [dostęp: 18.12.2020, 14.50].
 17. Ks. Damian Szczepanik, Historia Pastorału Konsekracyjnego Biskupa Wincentego Tymienieckiego – I Biskupa Łódzkiego, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/historia-pastoral-konsekracyjnego-biskupa-wincentego-tymienieckiego-i-biskupa-lodzkiego/, [dostęp: 18.12.2020, 14.56].
 18. Ks. Paweł Kłys, Otwarcie jubileuszowej wystawy w 100-lecie Diecezji Łódzkiej w Muzeum Archidiecezjalnym, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/otwarcie-jubileuszowej-wystawy-w-100-lecie-diecezji-lodzkiej/, [dostęp: 18.12.2020, 14.59].
 19. Ks. Paweł Kłys, Otwarcie wystawy w Muzeum Archidiecezjalnym – on-line godzi. 12:00, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/otwarcie-wystawy-100-lat-diecezji-lodzkiej-w-muzeum-archidiecezjalnym/, [dostęp: 12.12.2020, 14.03].
 20. Ks. Paweł Kłys, Msza Święta z otwarciem Drzwi Świętych przez kard. Konrada Krajewskiego, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/msza-swieta-z-otwarciem-drzwi-swietych-przez-kard-konrada-krajewskiego/, [dostęp: 17.12.2020, 11.15].
 21. Ks. Paweł Kłys, Papież Franciszek na Jubileusz Diecezji Łódzkiej: Niech się wypełnią na Was Słowa Pisma! Obfitego w owoce Roku Jubileuszu!, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/papiez-franciszek-na-jubileusz-diecezji-lodzkiej-niech-sie-wypelnia-na-was-slowa-pisma-obfitego-w-owoce-roku-jubileuszu/, [dostęp: 18.12.2020, 14.30].
 22. Ks. Paweł Kłys, Papieskie błogosławieństwo dla wszystkich uczestników liturgii Jubileuszowej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/papieskie-blogoslawienstwo-dla-wszystkich-uczestnikow-liturgii-jubileuszowej/, [dostęp: 18.12.2020, 14.12].
 23. Archidiecezja Łódzka, List Ojca Świętego Franciszka do Diecezji Łódzkiej na Jej 100-lecie, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/list-ojca-swietego-franciszka-do-diecezji-lodzkiej-na-jej-100-lecie/, [dostęp: 18.12.2020, 14.10].
 24. Abp Grzegorz Ryś, Modlitwa na Jubileusz 100-lecia Diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/modlitwa-na-jubileusz-100-lecia-diecezji-lodzkiej/, [dostęp: 11.12.2020, 14.10].
 25. ks. Mariusz Pielużek, Kard. Krajewski podczas rorat: Jak moje drogi są przygotowane na przyjście Boga?, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/kard-krajewski-podczas-rorat-jak-moje-drogi-sa-przygotowane-na-przyjscie-boga/, [dostęp: 14.12.2020, 14.14].
 26. ks. Paweł Kłys, Obchody Jubileuszu 100-lecia diecezji Łódzkiej, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/obchody-jubileuszu-100-lecia-diecezji-lodzkiej-zapowiedz/, [dostęp:18.12.2020, 14.32].
 27. Intencje Papieskie na Rok 2020 i 2021 – Aktualne i na Każdy Miesiąc, [w:] modlitwy24.pl, https://modlitwy24.pl/intencje-papieskie/, [dostęp: 18.12.2020, 17.03].
 28. Ks. Czesław Krakowiak, Pozasakramentalne formy pokuty, [w:] mateusz.pl, http://mateusz.pl/duchowosc/ck-pfp.htm, [dostęp: 18.12.2020, 17.00].
 29. Ks. Dariusz Kwiatkowski, Rzeczywistość grzechu i praktyki pokutne w Paenitentiale Vigilanum, [w:] vademecumliturgiczne.pl, https://vademecumliturgiczne.pl/2020/03/08/rzeczywistosc-grzechu-i-praktyki-pokutne-wpaenitentiale-vigilanum-albeldense/, [dostęp: 18.12.2020, 17.10].
 30. Jadwiska, Rodzaje praktyk pokutnych, [w:] gloria.tv, https://gloria.tv/post/r4GxW1nwwkt34cnrT8dMsaa22, [dostęp: 18.12.2020, 17.50].
 31. Ks. Paweł Kłys, Kalendarium obchodów Roku Jubileuszowego, [w:] archidiecezja.lodz.pl, https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/12/obchody-jubileuszu-100-lecia-diecezji-lodzkiej-zapowiedz/, [dostęp: 18.12.2020, 18.12].

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: