Serce-Jezusa
duchowość,  Refleksje

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Tu możesz włączyć się w śpiew i modlitwę Litanią do Serca Pana Jezusa korzystając z transmisji Adoracji Najświętszego Sakramentu na żywo. (Inną litanię, modlitwę, czy nowennę znajdziesz tutaj).

Poniżej dwa okna: pierwsze z Litanią do Serca Jezusa (tradycyjna melodia) w drugim Adoracja Najświętszego Serca Pana Jezusa na żywo.

Możesz patrzeć przez internet na Żyjącego Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie śpiewając odmawiając lub śpiewając Litanię uruchomioną w pierwszym oknie. Możesz też zakończyć modlitwę krótką chwilą Adoracji w ciszy.
Możesz też skorzystać z utworów widocznych w miniaturkach na bocznym pasku z prawej strony.

Być może w skupieniu pomoże Ci spokojny śpiew ptaków, uruchomiany niezależnie od Litanii i Adoracji.

Spokojny śpiew ptaków
Dzieciąko-Jezus-Najświętsze-Serce
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami


Litania do Naświętszego Serca Pana Jezusa


Transmisja nie działa? Kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inne video z listy, która się rozwinie lub kliknij tu.


Adoracja online


Tu możesz trwać w modlitwie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprzez transmisję na żywo:

            Adoracja online 24h klasztor Sióstr Klarysek w Słupsku


Jeśli video nie działa – kliknij małą ikonę listy w powyższym oknie (na monitorze komputera w prawym górnym rogu) i wybierz inną transmisję z listy, która się rozwinie lub spróbuj przejść do Youtube.

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
                       Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,…
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.


Zapraszam też do przeczytania Ewangelii z rozważaniem na dzisiaj.

Kliknij w obrazek aby przejść o Ewangelii i rozważania

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: