Słowo na 17 stycznia 2021. Ewangelia i komentarz oraz Msza Święta na żywo.


17 stycznia 2021, II Niedziela zwykłaRok Świętej Rodziny

Rok Świętego Józefa

Odpusty na Rok Świętego Józefa
17 stycznia 2021, II Niedziela zwykła, Rok B, I, XXIV Dzień Judaizmu


Poniżej znajdziesz:


Wszystkie propozycje tu zamieszczone, zostały przez nas sprawdzone i należą do naszych ulubionych. Dla wygody zebraliśmy je w jednym miejscu. Zapraszamy do korzystania 🙂


   Ewangelia (J 1, 35-42)


Znaleźliśmy Mesjasza

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:


Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.

Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?»

Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Oto Słowo Pańskie.


   Zielone Pastwisko


Kilkuminutowy komentarz franciszkański do dzisiejszej Ewangelii ojca Piotra Kleszcza OFM conv. z kapłańskim błogosławieństwem online! (widoczny jest najbardziej aktualny odcinek).

Zielone Pastwisko   17.01.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Zoom


W ramach Zoomu o 5:00 rano danego dnia pojawia się krótki komentarz do dzisiejszego Słowa Bożego prowadzony przez o. Remiego Recława SJ lub zespół Mocni w Duchu (wcześniej dostępny jest najbardziej aktualny odcinek):

Zoom    17 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Homilia Arcybiskupa Rysia


Poniżej pojawi się (prawdopodobnie bardzo późnym wieczorem) aktualna homilia Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia do czytań z dzisiejszej Liturgii Słowa. Tymczasowo może być widoczna najbardziej aktualna homilia.
Homilii można wysłuchać wcześniej (od 19:00) w ramach transmisji mszy świętej – kliknij tutaj

Abp Ryś – homilia  17.1.2021
Żródło: Archidiecezja Łódzka

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Komentarz z Pustelni


Głębokie i dotykające konkretów realnego życia rozważania Ojca Eremity OVE.

Poniższy komentarz do dzisiejszej Ewangelii pochodzi z Eremu Maryi „Brama Nieba”.


Oto Baranek Boży


Fale pożądania. Fala za falą. Nienasycenie, które woła o nasycenie. Współczesny świat przypomina rozkołysane „morze pożądania”. Czy jest na to jakiś sposób? Nie ma co się łudzić: wszelkie jedynie ludzkie pomysły jeszcze bardziej nas pogrążą. Kto ulega dobrowolnie pożądaniu, ten wstępuje do grona coraz większych niewolników pożądania. Kto jedynie siłą woli nakłada pożądaniom  „kaganiec”, ten staje się nieszczęśnikiem i wpada w pychę. Warto spojrzeć w kierunku prawd, które zapisane są na kartach Ewangelii.

W temacie pożądania, cenną sugestię możemy zaczerpnąć u św. Jana Chrzciciela. Ten człowiek pustyni przemawiał w mocy Ducha Świętego. Gdy pewnego razu „zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży” (por. J 1, 35-42). Te słowa miały najwyraźniej wielką siłę prawdy, gdyż dwaj uczniowie, będący świadkami tej wypowiedzi, natychmiast poszli za Jezusem. Dzięki temu, co zobaczyli i doświadczyli u Niego, utwierdzili się w przekonaniu, że spotkali Mesjasza.  Jezus prawdziwie okazał się być Barankiem Bożym, który zaspokaja najgłębsze pragnienia. Jak to możliwe?

Określenie „baranek Boży” jest nawiązaniem do Starego Testamentu. Baranek, rytualnie zabijany, pełnił wtedy rolę symbolicznej ofiary, aby spełnić wymogi Bożego Prawa. Jezus jest Barankiem Bożym, który dosłownie umożliwia nakarmienie  się Bogiem. Co to znaczy? Otóż Jezus na krzyżu złożył doskonałą ofiarę z samego siebie. Jako Baranek Boży dał się zabić w absolutnym posłuszeństwie Bogu Ojcu. Dzięki temu ofiara Jezusa stała się źródłem zbawienia dla każdego człowieka. Krew przelana przez Jezusa na krzyżu zgładziła wszystkie grzechy; stała się Boskim Napojem nasycającym ludzkie pragnienia.     

Wzorem ewangelicznych uczniów warto pójść za Barankiem Bożym. Takie zaproszenie otrzymujemy na każdej Mszy Świętej.  Przed udzielaniem Komunii Świętej, kapłan podnosi Konsekrowaną Hostię i oznajmia wszystkim: „Oto Branek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę”. Choć nie jesteśmy godni, możemy przyjąć Jezusa, który jako Baranek Boży pragnie do nas przyjść, aby uzdrowić i nakarmić nasze dusze i ciała. Jest to Błogosławiony Dar, który jest w stanie zaspokoić nasze najgłębsze pragnienia. Jeśli nie będziemy spożywać Baranka Bożego w Komunii Świętej, wtedy będziemy skazani, aby z głodu pochłaniać ludzi i rzeczy. Kto nie karmi się Ciałem Jezusa, ten zaczyna „pożerać” ciała ludzi.

Współczesny konsumpcjonizm  jest wielkim poszukiwaniem Ciała Chrystusa. Każde pożądanie ciała kobiety lub ciała mężczyzny jest objawem pragnienia Boga Wcielonego. Nasycanie się Komunią Świętą sprawia, że ten głód zostaje święcie przekształcony i zaspokojony. Dzięki temu ulega diametralnej zmianie postawa serca wobec drugiego człowieka. W miejsce pożądania pojawia się czysta miłość. Logika „pochłaniania dla siebie” zostaje zastąpiona przez postawę „ofiarowywania siebie”. Ciało i rzeczy przestają być obiektem łapczywego pożądania. Serce wypełnia miłujący  i pełen wzruszenia zachwyt nad  pięknem ludzkiego ciała i całego stworzenia. Jest to możliwe dzięki karmieniu swego ciała i duszy Ciałem i Krwią Jezusa, Baranka Bożego.

Samo fizyczne przyjmowanie Komunii Świętej jednak nie wystarczy. Niezbędne jest duchowe pragnienie i wchłonięcie w siebie pokarmu Bożego Baranka. Gdy przystępujemy do Komunii Świętej, Jezus pyta: „Czego szukacie?”. Zauważmy, że już przy zwyczajnym odżywianiu się samo zjedzenie czegoś nie wystarczy. Pokarm musi zostać strawiony i dopiero odpowiednio przyswojony dostarcza organizmowi życiodajnych substancji. W wymiarze duchowym odpowiednikiem tego procesu jest postawa wiary, nadziei i miłości w Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Niezbędna jest pokorna czystość serca, rozumiana jako stan szczerego pragnienia zjednoczenia z Bogiem. Taka postawa duchowa umożliwia naszemu wnętrzu wchłanianie Ciała i Krwi Jezusa, który jako Baranek Boży przychodzi pod postacią chleba i wina.

Spożywanie Baranka Bożego w Komunii Świętej pozwala przezwyciężać stan pożądania. Trwałe niebiańskie nasycenie jest darem Miłości Wcielonej.                    
Oto Baranek Boży… 

18 stycznia 2015 (J 1, 35-42)


Powyższy tekst oraz fotografia w całości pochodzi ze strony Eremu Maryi „Brama Nieba”.

Nasz mini kalendarz liturgiczny z odpowiednimi do Ewangelii komentarzami z Eremu znajduje się TUTAJ.


   Transmisje mszy świętych


   Msza święta dla dzieci


Radosna Msza Święta dla Dzieci z posługą muzyczną zespołu Mocni w Duchu. Transmisja na żywo z parafii ojców Jezuitów w Łodzi w niedziele o godzinie 10:00.
Przewodniczy ojciec Remigiusz Recław SJ.

Niedziela, 17 stycznia 2021 o godzinie 10:00:


Mocni w Duchu Dzieciom – Msza
17 stycznia 2021
Źródło: Mocni w Duchu Dzieciom

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.


   Transmisja Mszy Świętej z Księdzem Abp Rysiem


Poniżej transmisja na żywo dzisiejszej mszy świętej z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem.

Niedziela, 17 stycznia 2021, godzina 19:00.

Abp Ryś – msza święta  17.01.2021 g. 19:00
Transmisja z kanału Archidiecezji Łódzkiej

Brak video na dziś? Sprawdź tutaj.

Modlitwa Jubileuszowa – kliknij!


   Msza święta i Różaniec w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus


Msza święta z modlitwą z kościoła Jezuitów w Łodzi o godzinie 18:00.
Msza jest poprzedzona różańcem o 17:30.
Przewodniczy ojciec Jacek Olczyk SJ.

Niedziela, 17 stycznia 2021, godzina 17:30 i 18:00.

Msza z różańcem     10.1.2021
Sprawuje o. J. Olczyk SJ
Transmisja z kanału Mocni w Duchu LIVE

Video nie działa? Sprawdź tutaj.


   Msza święta ostatniej szansy 😉


Transmisja online z ostatniej bożonarodzeniowej mszy świętej o godzinie 20:30 z łódzkiej parafii Najświętszego Imienia Jezus.
Przewodniczy ojciec Zygmunt Kwiatkowski SJ.

Niedziela, 17 stycznia 2021, na żywo o godzinie 20:30.


Msza ostatniej szansy
o. Zygmunt Kwiatkowski SJ
17.01.2021   godz. 20:30
Źródło: Jezuici

Brak video na dzisiaj?
Sprawdź TU
lub TUTAJ,
albo przejdź do transmisji stałej poniżej:


Transmisja stała z kościoła Jezuitów w Łodzi
Źródło

Wszystkie nasze najnowsze artykuły możecie znaleźć na stronie głównej fioletowemirabelki.pl

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: